zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Konferencja 2011

W imieniu Dyrekcji Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie chciałabym poinformować Państwa o zbliżającej się konferencji pt. BADANIA PODSTAWOWE I BIOMEDYCZNE W CENTRUM DOSKONAŁOŚCI BIOANIREP, która odbędzie się 12-14 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie, w sercu Mazurskiej Krainy Wielkich Jezior. Konferencja będzie finansowana z środków otrzymanych w ramach projektu POIG 2.1. pt. Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Konferencja obejmuje dwa bloki tematyczne:

  1. Nasze badania w aspekcie biomedycznym (choroby metaboliczne i cukrzyca; rozród wspomagany; komórkowe i tkankowe modele badania niepłodności; toksykologia rozrodu; okno implantacyjne; kontrola rozrodu zwierząt; biomarkery w wykrywaniu, diagnozowaniu i monitorowaniu chorób metabolicznych i zaburzeń płodności; etc.);
  2. Transgeneza u zwierząt gospodarskich (ksenotransplantacja; zwierzęta gospodarskie jako modele w badaniach biomedycznych; etc.).

Celem konferencji jest umożliwienie pracownikom naukowym oraz potencjalnym odbiorcom wyników badań prowadzonych w Instytucie m.in. przedsiębiorcom z sektora biotechnologii, farmakologii, czy weterynarii oraz lekarzom zapoznanie się z nowymi możliwościami naukowo-badawczymi Instytutu osiągniętymi podczas realizacji projektu. Konferencja ma stworzyć możliwość nawiązania ciekawych kontaktów i umożliwić opracowanie nowych strategii badawczo-rozwojowych oraz wspólnych inicjatyw badawczo-wdrożeniowych.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Monika M. Kaczmarek
Koordynator projektu