zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Kontakt

Koordynator Projektu:
dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.
e-mail: m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl
tel 089 5393112

Biuro Wspierania Badań:

Katarzyna Capłap
e-mail: k.caplap@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 52

Anna Sienica
e-mail: a.sienica@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 92

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Twuima 10
10-747 Olsztyn