zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Budżet projektu

Budżet projektu łącznie na kwotę 11 420 581,44 PLN w tym:

 • Rozbudowa i modernizacja – 2 500 186,26 PLN
 • Utworzenie i wyposażenia w aparaturę badawczo-naukową Zintegrowanej Pracowni Biologii Molekularnej, w której skład wchodzi:
  1) Stanowisko robocze do izolacji oraz analizy kwasów nukleinowych i białek.
  2) Stanowisko robocze do hodowli oraz transfekcji komórek bakterii oraz grzybów.
  2 328 219,71 PLN
 • Utworzenie i wyposażenie w aparaturę badawczo-naukową Zintegrowanej Pracowni Immunodiagnostyki, w której skład wchodzi:
  1) Stanowisko robocze do morfometrycznej i immunochemicznej analizy krwi.
  2) Stanowisko robocze do analizy cytokin. 
  831 588,00 PLN
 • Utworzenie i wyposażenie w aparaturę badawczo-naukową Zintegrowanej Pracowni Proteomiki składającej się z:
  1) Stanowiska roboczego do preparatyki biomolekuł.
  2) Stanowiska roboczego do analizy proteomicznej białek.
  3) Stanowiska roboczego do analityki białek identyfikowanych proteomicznie.
  3 286 108,67 PLN
 • Utworzenie i wyposażenie w aparaturę badawczo-naukową Zintegrowanej Pracowni Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu składającej się z:
  1) Stanowiska roboczego do kompleksowej analizy jakości nasienia ssaków, ptaków i ryb oraz zarodków ssaków.
  2) Stanowiska roboczego do profesjonalnej konserwacji gamet i zarodków oraz pracowni do produkcji ciekłego azotu.
  1 883 944, 43 PLN
 • Meble i wyposażenie – 197 722,96 PLN
 • Zarządzanie projektem – 313 499, 21 PLN
 • Promocja projektu – 79 312,20 PLN