zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Cel Projektu

Celem projektu jest stworzenie specjalistycznej bazy naukowo-badawczej poprzez rozbudowę istniejącego zaplecza naukowo-badawczego i stworzenie nowoczesnych, zintegrowanych pracowni specjalistycznych, umożliwiających prowadzenie kompleksowych badan oraz wzrost transferu wiedzy i wyników badan do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, usługi lekarsko-weterynaryjne, przemysł farmaceutyczny oraz pośrednio przemysł spożywczy i paszowy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie zintegrowanych specjalistycznych pracowni naukowo-badawczych Centrum Doskonałości (CD) BIOANIREP co pozwoli na: pełne włączenie i maksymalne zintensyfikowanie działalności i potencjału naukowo-badawczego Instytutu i CD BIOANIREP w proces wysokiej jakości badan w priorytetowym obszarze tematycznym BIO na rzecz innowacyjnej gospodarki.