BIP PAN Olsztyn

Rada naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2023-2026:

Przewodnicząca Rady Naukowej - Prof. dr hab. Urszula Gawlik

Grupa 1

pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
2. Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu jw.
3. Prof. dr hab. Agnieszka Blitek jw.
4. Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak jw.
5. Dr hab. Mariola Dietrich jw.
6. Dr hab. Iwona Grabowska jw.
7. Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu jw.
8. Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz jw.
9. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek jw.
10. Prof. dr hab. Anna Korzekwa jw.
11. Dr hab. Magdalena Kowalik jw.
12. Dr hab. Radosław Kowalski jw.
13. Dr hab. Urszula Krupa-Kozak jw.
14. Dr hab. Joanna Nynca jw.
15. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński jw.
16. Dr hab. Mariola Słowińska jw.
17. Prof. dr hab. Marek Strączkowski IRZiBŻ PAN, Zaspół Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Białystok
18. Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska IRZiBŻ PAN w Olsztynie
19. Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu jw.
20. Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu jw.
21. Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka jw.
22. Dr hab. Małgorzata Wronkowska jw.
23. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska jw.
24. Dr hab. Dagmara Złotkowska jw.

Grupa 2

Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy
1. czł. rzecz. PAN Włodzimierz Bednarski UWM w Olsztynie
2. czł koresp. PAN Barbara Bilińska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3. Czł. koresp. PAN Andrzej Ciereszko IRZiBŻ PAN w Olsztynie
4. czł. koresp. PAN Henryk Jeleń Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
5. czł. koresp. PAN Krzysztof W. Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. czł. rzecz. PAN Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
7. Pczł. koresp. PAN Dorota Witrowa-Rajchert SGGW w Warszawie
8. czł. koresp. PAN Romuald Zabielski SGGW w Warszawie
9. Czł. koresp. PAN Artur Zdunek Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie

Grupa 3

Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Sławomir Ciesielski UWM w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz UWM w Olsztynie
3. Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Prof. dr hab. Tomasz Janowski UWM w Olsztynie
5. Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz Politechnika Łódzka
6. Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7. Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński IRZiBŻ PAN
8. Prof. dr hab. Adam. J. Zięcik IRZiBŻ PAN (Prof. emerytowany)

Grupa 4

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy (Grupa adiunktów i asystentów)

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde IRZiBŻ PAN
2. Dr Małgorzata Starowicz IRZiBŻ PAN

Grupa 5

Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych.

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła IRZiBŻ PAN
2. Prof. dr hab. Henryk Zieliński jw.
3. Dr hab. Daniel Żarski jw.

Grupa 6

Wybrany przedstawiciel doktorantów.

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce odbywania studiów doktoranckich
1. Mgr inż. Magda Słyszewska IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-08-27 12:49:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-08-27 14:50:14
Odsłon: 4409
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Organy i osoby Rada Naukowa