zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Zintegrowana Pracownia Immunodiagnostyczna

Kolejnym zadaniem Projektu jest utworzenie Zintegrowanej Pracowni Immuno-diagnostycznej, w której wykonywane będą kompleksowe badania naukowe, jak i usługowe w kierunku diagnostyki stanów zapalnych, alergii, procesów nowotworowych. Ponadto, możliwa będzie ocena skuteczności nowych terapii antynowotworowych, przeciwzapalnych oraz nowych metod kontroli rozrodu i produkcji zwierząt, alternatywnych dla klasycznych metod chemioterapii (antybiotyki, cytostatyki, syntetyczne preparaty hormonalne).

W ramach Pracowni zostaną utworzone:

  • STANOWISKO ROBOCZE DO MORFOMETRYCZNEJ I IMMUNOCHEMICZNEJ ANALIZY KRWI,
  • STANOWISKO ROBOCZE DO ANALIZY CYTOKIN.

Wyposażenie Zintegrowanej Pracowni Immunodiagnostyki w aparaturę naukowo-badawczą taką jak: analizator hematologiczny ADVIA 2120i, analizator chemiluminescencyjny IMMULITE 1000, urządzenie ImmunoCAP oraz zestaw do analizy ELISPOT pozwoli zintensyfikować i poszerzyć zakres badań naukowych oraz usługowych. Urządzenia te. zostaną wykorzystane do kompleksowej analizy krwi pozyskanej od zwierząt doświadczalnych w celu:

  • dalszego poznania immuno-endokrynowych zmian towarzyszących powstaniu i rozwojowi stanów zapalnych i schorzeń nowotworowych układu rodnego oraz gruczołu mlekowego, a także udziału komórek immunokompetentnych i uwalnianych przez nie cytokin w patogenezie torbieli jajnikowych,
  • diagnostyki procesów patologicznych (również komercyjne usługi diagnostyczne), oraz
  • oceny skuteczności nowych terapii przeciwzapalnych i anty-nowotworowych, alternatywnych dla klasycznych metod chemioterapii (antybiotyki, syntetyczne preparaty hormonalne), a także nowoczesnych metod kontroli rozrodu i produkcji zwierząt.

W badaniach dotyczących alergii pokarmowej zostaną wykorzystane kolejne dwa urządzenia - ImmunoCAP oraz zestaw do analizy ELISPOT, które umożliwią głębsze poznanie mechanizmów immunologicznych powstawania alergii oraz odtworzenia procesu tolerancji pokarmowej. Zastosowanie urządzenia ImmunoCAP pozwoli na rzetelną analizę obecności specyficznej IgE w surowicach pacjentów uczulonych i utworzenie banku surowic. Dzięki temu modyfikowana żywność, będzie mogła być oceniona /in vitro/ pod względem jej potencjału alergennego wykorzystując reakcję alergen-przeciwciało, co będzie odzwierciedlało procesy zachodzące w organizmie ludzkim. Zestaw przeznaczony do wykonywania metody ELISPOT przeznaczony jest do analizy cytokin, których obecność stanowi o wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami i decyduje o stanie zdrowotnym organizmu.
Wzbogacenie warsztatu analitycznego pozwoli zaproponować procedury technologiczne mające na celu uzyskanie niskoantygenowego produktu spożywczego, który mógłby mieć zastosowanie w immunoterapii, w przypadku uczuleń pokarmowych. Taki rodzaj immunoterapii jest trudnym zagadnieniem do opracowania i niewiele laboratoriów na świecie podejmuje trud badawczy w tym kierunku.