zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Zintegrowana Pracownia Proteomiki

Utworzenie Zintegrowanej Pracowni Proteomiki umożliwi dokonanie przełomu w zakresie włączenia analiz proteomicznych do wyjaśnienia biochemicznych i molekularnych procesów przebiegających w komórkach układu rozrodczego samicy i samca. Pozwoli to na ukierunkowanie nowych projektów na identyfikację kluczowych substancji białkowych oraz ich modyfikacji potranslacyjnych w procesach regulujących rozród w warunkach prawidłowej i zaburzonej homeostazy organizmu. Możliwe będzie także opracowywanie i doskonalenie nowych metod biotechnik sterowania rozrodem.

W ramach Pracowni zostaną utworzone:

  • STANOWISKO ROBOCZE DO PREPARATYKI BIOMOLEKUŁ,
  • STANOWISKO ROBOCZE DO ANALIZY PROTEOMICZNEJ BIAŁEK,
  • STANOWISKO ROBOCZE DO ANALITYKI BIAŁEK IDENTYFIKOWANYCH PROTEOMICZNIE.

W Pracowni zostaną wdrożone wysoko specjalistyczne techniki badawcze: elektroforeza dwukierunkowa w żelu poliakrylamidowym oraz spektrometria mas typu MALDI TOF-TOF. Zestaw do analizy białek metodą elektroforezy dwukierunkowej stanowi unikalne narzędzie pozwalające osiągnąć bardzo wysoki poziom rozdzielczości, można w ten sposób rozdzielić, na jednym żelu, kilka tysięcy białek znajdujących się w danym rodzaju komórek lub płynu fizjologicznego. Rozdzielone białka czy peptydy identyfikuje się na podstawie ich masy. Jedną z najbardziej efektywnych technik wykorzystywanych w tym celu jest spektrometria mas, która umożliwia niezwykle dokładne analizy mas cząsteczek oraz ich sekwencji.

Badania proteomiczne są podstawowym narzędziem współczesnej biotechnologii. Wdrożenie innowacyjnych metod proteomicznych pozwoli na opracowywanie nowych testów określających jakość nasienia czy nowych metod kriokonserwacji, co może wpłynąć na zwiększenie wydajności rozrodczej i produkcyjności zwierząt gospodarskich i ryb.
Pozwoli także na zidentyfikowanie szerokiej gamy białek, które odgrywają bardzo ważną rolę w regulacji procesów fizjologicznych, patologicznych bądź biochemicznych przebiegających w układzie rozrodczym samca czy samicy oraz w czasie zapłodnienia. Badania te pozwolą na dokładniejsze zrozumienie molekularnych mechanizmów sterujących rozrodem oraz jego zaburzeń.