zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Zintegrowana Pracownia Biologii Molekularnej

Celem działalności Pracowni Biologii Molekularnej, utworzonej w ramach planowanej inwestycji, będzie rozpowszechnienie technik biologii molekularnej oraz wdrożenie nowych innowacyjnych metod i technik molekularnych do badan realizowanych w ramach Centrum Doskonałości BIOANIREP, sieci naukowych oraz badan własnych Instytutu. Pracownia będzie „narzędziem” centralnym, ogólnodostępnym i specjalizującym się w technikach biologii molekularnej, które usprawni prace zarówno wśród pracowników Instytutu, jak również w ramach współpracy krajowej, czy międzynarodowej.

W ramach Pracowni zostaną utworzone:

  • STANOWISKO ROBOCZE DO IZOLACJI ORAZ ANALIZY KWASÓW NUKLEINOWYCH I BIAŁEK,
  • STANOWISKO ROBOCZE DO HODOWLI ORAZ TRANSFEKCJI KOMÓREK BAKTERII I GRZYBÓW.

Stworzenie pracowni w połączeniu z umiejętnościami wykwalifikowanej kadry Instytutu umożliwi poznanie molekularnych mechanizmów, które prowadzą do nieprawidłowości rozrodu oraz odnalezienie nowych sposobów leczenia zaburzeń w rozrodzie, odchowie i hodowli zwierząt gospodarskich.
Zostaną wdrożone nowe innowacyjne techniki biologii molekularnej tj. szybka analiza ekspresji genów w czasie rzeczywistym czy globalna analiza ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy. Ta ostatnia pozwala na analizę od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy genów jednocześnie w badanym materiale i w połączeniu z badaniami proteomicznymi umożliwia spojrzeć na zagadnienia badawcze systemicznie (układowo), nie na poziomie jedynie komórkowym a na poziomie całego organizmu. Zatem możliwe będzie rozpoznanie kilkuset, a nawet tysięcy genów zaangażowanych w mechanizmy warunkujące zaburzenia rozrodu oraz ich wpływ na inne, ważne życiowo i decydujących o zdrowiu ludzi i zwierząt organy. Jak również, jak zastosowanie biotechnik i biotechnologii rozrodu w celu podtrzymania bioróżnorodności i ochrony wybranych gatunków zwierząt, którym grozi wyginięcie może zmienić genom zachowanych i odtworzonych gatunków.